• تلفن: 02 56 59 55 – 021
  • فروش یک: 97 69 622 0939
  • فروش دو: 97 69 622 0919
  • پست الکترونیک: Info@tiroj.org
  • نشانی: خیابان وحدت اسلامی،بعد از پل ابوسعید،پلاک 726

لیست سفارشات