• آدرس یک:اتوبان نواب
Latest Message: 2 months, 4 weeks ago
 • Houman Daeizadeh : سلام
 • Houman Daeizadeh : سلام
 • Houman Daeizadeh : سلام روز بخیر
 • Houman Daeizadeh : آقای کرمی دست شما درد نکنه
 • Tiroj : خواهش میکنم
 • Houman Daeizadeh : سلام صبح بخیر
 • Houman Daeizadeh : صبح بخیر آقای کرمی
 • Houman Daeizadeh : آقای فقیهی اطلاعات منطقه ۴ و ۸ رو برای شما فرستاده
 • Houman Daeizadeh : سلام بله من وارد میکنم لینک هاشو
 • Tiroj : آقای دائی زاده من اون تعدادی رو که آقای فقهیهی فرستادن اوکی کردم.
 • Houman Daeizadeh : سلام
 • Tiroj : سلام
 • Houman Daeizadeh : من آماده ام
 • Houman Daeizadeh : از آیتم اول شروع کنیم ؟
 • Tiroj : بله
 • Houman Daeizadeh : بشقاب نسترن ۲۸.۹۰۰ تومن
 • Tiroj : بله
 • Houman Daeizadeh : پیش دستی نسترن ۱۷.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : بشقاب یاس ۳۰.۹۰۰ تومن
 • Tiroj : بله
 • Houman Daeizadeh : پیش دستی یاس ۲۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : بشقاب ارکیده ۲۹.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیش دستی ارکیده ۱۹.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : بشقاب ارکیده و پیش دستی ارکیده مشکی هم همون قیمت باشه
 • Houman Daeizadeh : بشقاب بنفشه ۲۵.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیش دستی بنفشه ۱۹.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان کاغذی ۲۵ عددی ۱۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان کاغذی ۱۰ عددی ۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان ارکیده شفاف ۱۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان ارکیده پارتی میکس ۱۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان ارکیده پاستیلی ۱۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان تستر ارکیده ۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان تستر کاغذی ۲۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان بنفشه ۱۳.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان قاصدک ۱۰ عددی۲.۰۹۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان قاصدک ۵۰ عددی ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Tiroj : لیوان قاصدک رو 2/100 بزنم
 • Tiroj : رند بشه
 • Houman Daeizadeh : دوهزار و نود تومن
 • Houman Daeizadeh : ته همه قیمتها رو به ۹ دارم میزارم
 • Tiroj : اون نود تومنه یه خرده توی فرمول نویسی دست پاگیره
 • Houman Daeizadeh : پس گردش کنید به ۲.۱۰۰ تومن
 • Tiroj : بله
 • Houman Daeizadeh : لیوان قاصدک ۵۰۰ عددی ۵۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان پارس ۵۰ عددی ۲۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان باریستا ۳۵۰ سی سی ۲۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : استکان سنتی ۱۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه ۷۵۰ سی سی ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه هزار ۱۲.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه ارکیده ۵۰۰ سی سی ۱۷.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه ارکیده ۱۰۰۰ سی سی ۲۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه دربدار ۱۵.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیاله بنفشه ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیاله ارکیده ۱۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیاله نسترن متوسط ۲۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیاله نسترن کوچک ۱۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق و چنگال تکنفره ۲.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق رز ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : چنگال رز ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کارد رز ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق چایخوری ۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق ارکیده ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : چنگال رز ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کارد ارکیده ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : دیس نسترن کوچک ۱۵.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : دیس نسترن بزرگ ۱۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : فروت باکس سایز یک ۲۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : فروت باکس سایزدو ۲۲.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : فروت باکس سایز سه ۲۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : فروت باکس سایز چهار ۲۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف تک پرسی ۱۶.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف تک پرسی فومی ۱۳.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف تک پرسی آلومینیوم ۲۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف دو پرسی آلومینیوم ۲۳.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نیم پرسی آلومینیوم ۲۲.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۱۵۰۰ سی سی ۴۴.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۱۲۰۰ سی سی ۳۵.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۱۰۰۰ سی سی ۳۲.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۷۰۰ سی سی ۲۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف مایکروفری ۱۵۰۰ سی سی ۲۴.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۱۰۰۰ سی سی ۱۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف مایکروفری ۷۵۰ سی سی ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۶۰۰سی سی ۱۷‌.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف مایکروفری ۴۰۰ سی سی ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف مایکروفری ۵۵۰ سی سی ۱۲.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده سطلی ۱۰۰۰سی سی ۲۵.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۷۵۰ سی سی۲۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۵۰۰ سی سی ۱۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۳۱۰ سی سی ۱۰.۹۰۰ تومن سطل دربدار ۱۸.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۱۳۰۰ سی سی ۱۶.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : ظرف نگهدارنده ۹۰۰ سی سی۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : دو آیتم بالا اشتباه است
 • Houman Daeizadeh : اصلاحیه :
 • Houman Daeizadeh : سطل ۱۷۰۰ سی سی ۱۸.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : سطل ۱۳۰۰ سی سی ۱۶.۴۰۰ تومن
 • Tiroj : کدوم دوتا آیتم اشتباه
 • Houman Daeizadeh : سطل ۹۰۰ سی سی ۸.۹۰۰ تومن
 • Tiroj : اون سطل درب دار که نوشتید همون 1700
 • Houman Daeizadeh : سطل ۶۵۰ سی سی ۷.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : بله سطل های دربدار رو اشتباهی نگهدارنده زده بودم
 • Houman Daeizadeh : من تا جایی باید برم برگردم
 • Tiroj : بله
 • Houman Daeizadeh : شب مابقی رو براتون می فرستم
 • Tiroj : مشکلی نیست
 • Houman Daeizadeh : پیش دستی گیاهی ۱۳.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : بشقاب گیاهی ۲۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه هزار گیاهی ۱۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : دیس گیاهی ۱۶.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان گیاهی بزرگ ۸.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : لیوان گیاهی کوچک ۱۴.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : تک پرسی گیاهی ۱۱.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه دربدار بزرگ گیاهی ۱۷.۶۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : تک پرسی دربدار گیاهی ۱۹.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : پیاله گیاهی ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : کاسه دربدار کوچک گیاهی ۱۸.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق چایخوری گیاهی ۴.۶۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : قاشق گیاهی ۶.۲۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : چنگال گیاهی ۶.۲۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : نی آیس پک ۱۸.۴۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : نی نوشابه ۱۰.۹۰۰ تومن
 • Houman Daeizadeh : متن درباره ما
 • Houman Daeizadeh : ۱۵ مهر ۱۳۹۰ زمان آغاز به کار مجموعه ما بود. با تولید لیوان کاغذی شروع کردیم. در بسته بندی های ۱۰، ۲۵ و ۵۰ عددی در کارگاهی در شهرک صنعتی شاهرود. مشتریان درخواست محصولات بیشتری داشتند. به همین دلیل کم کم قاشق و چنگال و کارد یکبارمصرف هم به محصولات اضافه شد. همینطور لیوان طلقی یا هم
 • Houman Daeizadeh : لیوان ارکیده فعلی مون بشقاب و پیش دستی یکبارمصرف و انواع کاسه و پیاله یکبار مصرف رو به تدریج به کارمون اضافه کردیم. همچنین انواع ظروف پرسی شامل ظرف فوم دربدار یا ظرف تک پرسی آلومینیوم. راستی برند تیروژ رو در سال ۹۲ بعد از دو سال از شروع کارمون در اداره ثبت مالکیت معنوی ثبت کردیم
 • Houman Daeizadeh :
 • Houman Daeizadeh :
 • Houman Daeizadeh :
 • Tiroj : تیروژ ظروف یکبار مصرف
 • Tiroj : لیوان ارکیده فعلی مون بشقاب و پیش دستی یکبارمصرف و انواع کاسه و پیاله یکبار مصرف رو به تدریج به کارمون اضافه کردیم. همچنین انواع ظروف پرسی شامل ظرف فوم دربدار یا ظرف تک پرسی آلومینیوم. راستی برند تیروژ رو در سال ۹۲ بعد از دو سال از شروع کارمون در اداره ثبت مالکیت معنوی ثبت کردیم
 • Houman Daeizadeh :
 • Houman Daeizadeh : از اون زمان تا الان محصولات مجموعه با احتساب ظروف یکبارمصرف گیاهی به بالای ۱۶۰ قلم رسیده و ۱۳ نفر به صورت مستقیم از فعالیت‌های مجموعه امرار معاش می کنند. از ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ هم با هدف دستیابی به بازارهای جدید شرکت کار و تجارت کارا خاورمیانه رو به ثبت رسوندیم و در قامت یک شرکت حقوقی به کارمون ادامه میدیم.
 • Tiroj : متنی که تایپ کردید از 500 کارکتر بیشتر بوده که نمیومده
 • Tiroj : محدودیتش رو بردم روی 700 کارکتر
 • guest_1269 : سلام،قیمت سطل های ۱۳۰۰ و ۵۵۰ رو میخاستم بدونم
 • guest_1269 : البته گیاهی
 • Houman Daeizadeh : سلام شب بخیر
 • Houman Daeizadeh : بنر رو چک کردم خوب شده ممنوند
 • Houman Daeizadeh : سلام صبح بخیر
 • Houman Daeizadeh : لطفا با من تماس بگیرید
 • Houman Daeizadeh : سلام صبح بخیر
 • Houman Daeizadeh : قیمت لیوان ماءالشعیر ۱۴۴.۰۰۰ ریال
 • Houman Daeizadeh : قیمت لیوان بلک لایت ۱۵۰.۰۰۰ ریال
 • Houman Daeizadeh : قیمت دیس ارکیده ۱۴۹.۰۰۰ ریال
 • Houman Daeizadeh : در اپ هم تغییر بدید لطفا
 • Houman Daeizadeh : سلام آقای دائی زاده یه متن برای قرار دادن در اون پستی که قرار بود برای صفحه اینستاگرام بزاریم برام میفرستید
 • Houman Daeizadeh : قسمت لیوان ها هم کامل تکمیل شد
 • Houman Daeizadeh : تست
 • Houman Daeizadeh : تست 2
 • Houman Daeizadeh : سلام آقای دائی زاده من دارم روی نگهدارنده ها کار میکنم میتونید توی فروشگاه نگاه کنید
 • Houman Daeizadeh : سلام پیام دریافت شد
 • Houman Daeizadeh : سلام صبح بخیر
 • Houman Daeizadeh : متن آگهی اینستا
 • Houman Daeizadeh : همراهان خوب شهرظرف
 • Houman Daeizadeh : به دلیل محدودیت های دسترسی به پیج، لطفا جهت سفارشات خود موقتا از مسیر زیر اقدام نمائید.
 • Houman Daeizadeh : صبح بخیر آقای کرمی
 • Houman Daeizadeh : قاشق و چنگال و کارد ها رو دیدم خیلی خوب شده
 • Houman Daeizadeh : فقط زحمت بکشیدهر مدل کنار همدباشه
 • Houman Daeizadeh : یعنی قاسق و چنگال و کارد زمرد کنار هم و ارکیده کنار هم باشه
 • Houman Daeizadeh : ممنون
لیست سفارشات