بشقاب غذاخوری گیاهی بسته 10 عددی
پیش دستی گیاهی بسته 10 عددی
کاسه 1000 گیاهی بسته 6 عددی
پیاله گیاهی بسته 10 عددی
کاسه دربدار بزرگ گیاهی بسته 6 عددی
کاسه دربدار کوچک گیاهی بسته 10 عددی
ظرف تک پرسی دربدار گیاهی بسته 6 عددی
ظرف تک پرسی گیاهی بسته 6 عددی
دیس گیاهی بسته 6 عددی
لیوان گیاهی بزرگ بسته 10 عددی
لیوان گیاهی کوچک بسته 20 عددی
قاشق غذاخوری گیاهی بسته 10 عددی
چنگال گیاهی بسته 10 عددی
قاشق چایخوری گیاهی بسته 10 عددی
لیست سفارشات
پیمایش به بالا